Invid Citadellet och Strand 2014-03-05

Återigen bilder från Citadellets omgivningar med nya infallsvinklar.
Starta bildspel
strand-ps-003
strand-ps-002
strand-ps-004
strand-ps-005
strand-ps-006
strand-ps-007
strand-ps-001
strand-omg-psd-003
strand-omg-psd-001
strand-omg-psd-002